Bizimle

Her Zaman Bir Adım Öndesiniz

Avukatlarımızın stratejileri, çok karmaşık yasal sorunları çözmenize yardımcı olacaktır.

Hizmetlerimizle

Kapsamlı Hukuk Desteği Alacaksınız

Çeşitli hukuk alanlarında yasal yardım sağlama konusunda yıllara dadyanan deneyimlerimiz var.

İş hukuku, yeni işletmelerin yaratılması ve mevcut olarak ortaya çıkan sorunlar ile ilgilidir.

Kamu hukuku davaları ve ihale kanunu kapsamında projelere ilişkin hukuki destek sağlanması.

Sivil dava, hukuk davalarının bir mahkemede çözüldüğü süreçtir.

Hakkımızda

Türkiye`de hem uluslararası alanda hem de ülke içinde çok uluslu, yerel ve yabancı şirketlere danışmanlık hizmeti vermek suretiyle faaliyet gösteren Firmamız, 35 yıllık deneyimini, genç ve dinamik ekibi ile nitelikli hizmet vermektedir.

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Şirketler hukuku ve bakım, ana uygulama alanlarımızdan biridir. Anonim şirketler, limited şirketler, şubeler ve irtibat bürolarının birleştirilmesinden yönetim kurulu toplantılarına ilişkin tavsiyeler de dahil olmak üzere kurumsal bakıma; olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarının yapılması; teknik iflas durumlarını analiz etmek ve sermaye artışlarını veya azalışlarını kurumlar ve vergi açısından yönetmek.

Hukuk büromuz; şirket birleşme ve devralmalarında yerli ve yabancı yatırımcılara teklif aşamasından işlem sonrası entegrasyon sürecine kadar işlemin tüm safhalarında hukuki destek sunmaktayız. Müvekkillerimizi bu süreçte çok yönlü şirket kararları aracılığıyla yönlendirmekteyiz. Bu kapsamda projelerin başından sonuna kadar yürütülmesi, işlem öncesinde şirketin yönetim ve hisse yapısına yönelik detaylı öninceleme yapılması, sözleşmelerin hazırlanması ve müzakeresi, Rekabet Kurumu ve diğer idari kurumlara gerekli başvuruların yapılarak izinlerin ve onayların alınması, öngörülmüş SPK süreçlerinin yerine getirilmesi ve benzeri tüm hukuki konularda müvekkillerimize hizmet vermekteyiz.

Bankacılık ve Finans uygulamamız, deneyimli avukatlardan oluşan güçlü bir yerel ekipten oluşmaktadır. Türk Bankaları ile yerel ve uluslararası operasyonlarında çalışma deneyimimiz var. Bu bağlamda, Türk bankacılık sistemini iyi tanıyoruz ve geniş bir sektör yelpazesinde sınır ötesi ve yurtiçi finansmanın tüm yönleri hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz. Dava ekibimiz ayrıca Türk bankalarına icra ve iflas hukuku kapsamındaki risk yönetimi operasyonlarında da destek vermektedir. Bu doğrultuda hukuk büromuzun bankacılık operasyon ve yönetim ekipleriyle çok yoğun ilişkileri bulunmaktadır.

Orhon Hukuk Fiem, icra ve iflas hukuku alanında 35 yıllık önemli bir deneyime sahiptir. Hukuk Büromuz, İcra ve İflas Hukuku alanında alacakların tahsili amacıyla icra takibinde olan üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları ile gayrimenkul dahil borçluya ait tüm malvarlıklarının tespiti için kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Bu hizmetler, alacaklı/borçlu ile üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel mahkemelerdeki dava işlemlerini de kapsamaktadır. Orhon Hukuk Bürosu, hukuki hizmetleri desteklemek için borç tahsilatlarını takip etmek adına Türkiye'deki saygın bankalarla da çalışmaktadır.

Gayrimenkul hukuku alanında, 30 yılı aşkın tecrübemiz ile Türkiye'deki ve dünyadaki gayrimenkul yatırımlarını ve gelişmelerini yönetebilecek esnekliğe ve erişime sahip bir ekibe sahip bir hukuk bürosu olarak; riski sınırlamak ve sorumlu vergi ve mevzuat uyumluluğunu teşvik etmek için yatırımları dikkatli bir şekilde yapılandırırız. Gayrimenkul yatırımcılarını, geliştiricilerini, yöneticilerini ve finansörlerini temsil eden 30 yılın deneyiminden yola çıkarak, tüm gayrimenkul hizmetleri yelpazesinde entegre düzenleyici, vergi, finans ve çevre danışmanlığı sunuyoruz.
Hızla değişen küresel emlak piyasasında fırsatlara ve risklere hızla yanıt vermenize yardımcı olabilir, Türkiye’nin önde gelen inşaat ve taahhüt şirketleri ile olan müvekkil ilişkimiz sayesinde; mülk yatırımlarını stratejik olarak yönetmek ve önemli bireysel işlemler ve büyük portföy işlemleri üzerinde düzenli olarak hareket etmek için hizmet vermekteyiz.

Ekibimiz yatırım suretiyle Türk vatandaşlığı edinimi alanında yabancı uyruklu kişilere sürecin her aşamasında hizmet vermektedir.
Özellikle gayrimenkul alanındaki yıllara dayalı deneyimimizle birlikte mülk edinim yoluyla vatandaşlık hakkı kazanılması süreçlerinin her aşamasında destek vermekteyiz. Müvekkillerimizi talep etmeleri halinde sektörün önde gelen itibarlı gayrimenkul geliştirme şirketleriyle irtibata geçirmeyi de içerecek şekilde gayrimenkul hukuki değerlendirme ve satın alınma süreçleri, vatandaşlık başvurusu işlemlerini müvekkil adına yürütüyoruz. Vatandaşlık işlemleri ve pasaport alım süreçlerini de içerecek şekilde ilgili süreçleri başından sonuna kadar takip etmekteyiz.

Hukuk büromuz, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilere, PPP projelerine ilişkin ihale süreçleri de dahil olmak üzere bu projelerin sözleşme görüşmeleri sırasında ve yine projenin tüm inşaat, finansman ve işletme süreçleri boyunca hukuki destek vermektedir.

Orhon Hukuk, Müvekkillerine personel hizmet sözleşmelerinin hazırlanması, Sözleşmelerin Feshi ve Haksız Fesih konularında danışmanlık vermek açılmış bulunan ve açılacak dava takip hizmetleri vermektedir.

Kamu kuruluşlarının özelleştirilmesi kapsamında yerli ve yabancı yatırımcılara, ilgili devlet kurumları ile iletişim kurmak ve proje bazında danışmanlık hizmeti veren hukuk büromuz, özelleştirme sürecinin başında işlem konusu kamu kuruluşuna ilişkin durum tespiti çalışmalarının neticesinde:; potansiyel riskler hakkında yatırımcıları aydınlatılmaktadır. Özelleştirme süreci boyunca, ekibimiz yerli veya yabancı müvekkillerimize hukuki danışmanlık sağlayarak, ihaleye katılma ve teklif aşamasındaki tüm işlemler, teminat işlemleri, imtiyaz sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi de dahil olmak üzere özelleştirme süreci boyunca ortaya çıkabilecek tüm hususlar takip edilerek, müvekkil adına yönetilmektedir.

 © Orhon Hukuk Bürosu